Palvelin on vaihtunut

Mikäli näette tämän sivun, niin verkkotunnus osoittaa väärälle / vanhalle palvelimelle tai käytätte väärää osoitetta palveluun yhdistämiseksi.

Tarkistakaa, että teillä on palvelintiedot oikein palvelimen siirron jäljiltä (ks. https://suncomet.info/tiedotteet/275 osoite).

Palvelimen osoite: c1.suncomet.fi

IP-osoite: 5.79.69.12

Lähtevän ja saapuvan postin palvelin: c1.suncomet.fi

Hallintapaneeli: http://c1.suncomet.fi/cpanel

Webmail: http://c1.suncomet.fi/webmail

Mikäli käytätte ulkopuolisia nimipalvelimia, niin teidän tulee päivittää verkkotunnuksenne nimipalvelinasetuksiin uusi IP-osoite. Meidän nimipalvelimilla olevat verkkotunnukset ovat päivittyneet automaattisesti.


Server has been changed

If you are seeing this page, then the domain is pointing to wrong / old server or you use wrong address to connect.

Please check that you have correct information due the server change (look details from https://suncomet.info/tiedotteet/275 address).

Hostname: c1.suncomet.fi

IP address: 5.79.69.12

IMAP/POP3 and SMTP hostname: c1.suncomet.fi

cPanel: http://c1.suncomet.fi/cpanel

Webmail: http://c1.suncomet.fi/webmail

If you use other than Suncomet's nameservers, you need to change the IP address for the DNS settings. Suncomet's nameservers have had the updates automatically.